Evropská oční klinika

 

Asociace Evropská oční klinika (EOK) je nezávislé sdružení očních klinik působících v EU. Členy asociace jsou vybraná evropská oční pracoviště, vyhovující vysokým požadavkům, které tato profesní sdružení klade na své členy.

Organizace Evropká oční klinika je registrována v Rejstříku skupin Evropské unie pod registračním číslem 20497882451-30.

Členské organizace používají pro péči o své pacienty špičkovou technologii a materiály od světově uznávaných výrobců jako jsou fakoemulzifikační přístroj Infiniti od Alcon Pharmaceuticals Int., femtosekundový laser VisuMax od Carl Zeiss Meditec, operační mikroskopy od Carl Zeiss, žlutá nitrooční akrylátová čočka Acrysof Natural se speciálním filtrem světla chránící sítnici či multifokální čočka ReSTOR umožňující vidění na všechny vzdálenosti a zbavení se i závislosti na brýlích na čtení.

Aktuality: Akreditační podmínky splnila dne 12.VII.2010 oční klinika NoeVízia v Bratislavě

V současné době probíhá certifikační řízení dalších očních klinik z České republiky, Polska a Velké Británie. EOK vstoupila do jednání s CEA (Federace zdravotních pojištoven EU).

Základní požadavky pro členské kliniky

V oblasti zdravotní péče
a mezilidských vztahů

  • Garance rovnoprávného vztahu mezi lékařem a pacientem.
  • Používání nejmodernějších dostupných technologií schválených příslušnými dozorovými institucemi (FDA, CE).
  • Terapeutické a diagnostické postupy odpovídající moderním trendům v očním lékařství.

V oblasti řízení
a vlastnických vztahů

 

Oční kliniky