Evropská unie

 

EU je jedinečné hospodářské a politické partnerství 27 demokratických zemí, jehož cílem je mír, prosperita a svoboda pro 498 milionů občanů ve spravedlivějším a bezpečnějším světě.

Organizace Evropká oční klinika je registrována v Rejstříku skupin Evropské unie pod registračním číslem 20497882451-30.

O Evropské unii

Kde a jak můžete vyjádřit svůj názor?

Evropská unie není dokonalá. Je to projekt, který se vyvíjí a který se musí neustále zlepšovat.
Vyjádřete svůj názor!

  • Obraťte se na poslance místního parlamentu - politiky EU jsou součástí vnitrostátních politik.
  • Obraťte se na poslance Evropského parlamentu a hlasujte ve volbách do Evropského parlamentu - Evropský parlament přijímá právní předpisy EU: europarl.europa.eu
  • Obraťte se na některou nevládní organizaci (sdružení spotřebitelů, ekologické nátlakové skupiny apod.) - spolupracují s EU na vytváření jejích politik.
  • Více informací o EU naleznete na internetových stránkách europa.eu a odpovědi na své dotazy o EU dostanete na bezplatném telefonním čísle služby Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11.

 

 

Oční kliniky