Laserové operace u dětí

Laserové operace u dětí byly po dlouhá léta považovány za tabu. Vynikající výsledky ze zahraničních i domácích pracovišť publikované v renomovaných odborných časopisech již před několika lety změnily názor očních lékařů i rodičů. Laserové operce u dětí jsou lékaři indikovány ze zdravotních důvodů v případě, kdy pro děti není vhodné řešení jejich vady brýlemi či kontaktními čočkami. Posouzení vhodnosti zákroku je vždy individuální. U dětí do 15 let věku vítáme přítomnost rodičů u zákroku.

 

 

Oční kliniky